Rapporter 2000/19

Muligheter og begrensninger

Utvikling av arealstatistikk for tettstedsnære områder

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utvikling av arealstatistikk for tettstedsnære områder. Muligheter og begrensninger

Ansvarlig

Tone Smith

Serie og -nummer

Rapporter 2000/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4822-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

61

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt