Rapporter 2001/36

Utslippsfaktorer, ildstedsbestand og fyringsvaner

Utslipp til luft fra vedfyring i Norge

Innhold

  1. rapp_200136 utslipp.pdf (384 KB)

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp til luft fra vedfyring i Norge. Utslippsfaktorer, ildstedsbestand og fyringsvaner

Ansvarlige

Gisle Haakonsen, Eli Kvingedal

Serie og -nummer

Rapporter 2001/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forurensning og klima

ISBN (trykt)

82-537-4994-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt