Rapporter 2001/17

Dokumentasjon av metode og resultater

Utslipp til luft av noen miljøgifter i Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp til luft av noen miljøgifter i Norge. Dokumentasjon av metode og resultater

Ansvarlig

Anne Finstad

Serie og -nummer

Rapporter 2001/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forurensning og klima

ISBN (trykt)

82-537-4954-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt