Notater 2000/54

En gjennomgang av datakvaliteten i utslippsregnskapet

Utslipp av klimagasser i norske kommuner

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp av klimagasser i norske kommuner. En gjennomgang av datakvaliteten i utslippsregnskapet

Ansvarlige

Ketil Flugsrud, Gisle Haakonsen

Serie og -nummer

Notater 2000/54

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk, Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Forurensning og klima

Antall sider

44

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt