Publikasjon

Notater 2017/18

Utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017. En sammenligning med Miljødirektoratets beregninger

Innhold

I dette notatet sammenlignes beregningene i Holtsmark (2017) med beregningene fra Miljødirektoratet.

I et utkast til en konsekvensutredning fra Miljødirektoratet publisert på direktoratets nettsider 16. mars presenteres beregninger av utslippskonsekvenser av budsjettforliket, Miljødirektoratet (2017). Dette var også tema i Holtsmark (2017). Men Miljødirektoratet ser kun på effekten av opptrappingen av bruken av biodrivstoff som følger av budsjettavtalen, og de viser ikke den isolerte effekten av matbasert/konvensjonelt biodrivstoff, som var fokus i Holtsmark (2017).

I dette notatet vil jeg derfor sammenligne beregningene i Holtsmark (2017) med beregningene fra Miljødirektoratet. Konklusjonen er at det er fullt samsvar. Også fra Miljødirektoratets tall kan man utlede at budsjettavtalens plan om økning av matbasert biodrivstoff i Norge vil gi høyere globale CO2-utslipp selv om dette ikke fremkommer eksplisitt i utkastet til utredning fra Miljødirektoratet.

Avslutningsvis i dette notatet har jeg en diskusjon av hvorfor man ofte får indirekte utslipp fra arealendringer knyttet til produksjon av biodrivstoff (ILUC-utslipp) og hvorvidt slike utslipp bør inkluderes når man skal estimere utslipp fra biodrivstoff. Det pekes på at det internasjonale klimapanelet IPCC fastslår at ILUC-utslipp bør inkluderes.

Kontakt