Notater 2009/30

Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer

Ansvarlig

Marie Lillehammer

Serie og -nummer

Notater 2009/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

16

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt