Publikasjon

Notater 2012/43

The Norwegian Emission Inventory 2012

Documentation of methodologies for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen