Publikasjon

Notater 2009/10

The Norwegian emission inventory 2009

Documentation of methodologies for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen