Publikasjon

Notater 2001/1

The ISM model

A CGE model for the Icelandic economy

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen