Notater 2008/11

Resultater og dokumentasjon av metode

Statistikk over avfall og gjenvinning i industrien 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Statistikk over avfall og gjenvinning i industrien 1999. Resultater og dokumentasjon av metode

Ansvarlig

Nina Arnesen

Serie og -nummer

Notater 2008/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Avfall

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt