Publikasjon

Notater 2009/9

Statistical grids for Norway

Documentation of national grids for analysis and visualisation of spatial data in Norway

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen