Notater 2007/10

Dokumentasjon av modellen SHE-A

Simulering av husholdningenes aggregerte elektrisitetsforbruk

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Simulering av husholdningenes aggregerte elektrisitetsforbruk. Dokumentasjon av modellen SHE-A

Ansvarlige

Bente Halvorsen, Bodil Merethe Larsen

Serie og -nummer

Notater 2007/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

16

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt