Notater 2005/03

Utvikling av et norsk indikatorsett tilpasset et felles europeisk sammenligningsgrunnlag

Samferdsel og miljø

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Samferdsel og miljø. Utvikling av et norsk indikatorsett tilpasset et felles europeisk sammenligningsgrunnlag

Ansvarlige

Margrete Steinnes, Jan Monsrud, Erik Engelien, Vilni Verner Holst Bloch

Serie og -nummer

Notater 2005/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for miljøstatistikk

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

79

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt