Rapporter 1999/36

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren

1998

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren. 1998

Ansvarlig

Trude W. Bersvendsen

Serie og -nummer

Rapporter 1999/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (trykt)

82-537-4747-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

77

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt