Publikasjon

Notater 2009/16

Pricing of CO2 emissions in Norway

Documentation of data and methods used in estimations of average CO2 tax rates in Norwegian sectors in 2006

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen