Notater 2001/59

Planlegging av et statistikksystem for energibruk i næringsbygg

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Planlegging av et statistikksystem for energibruk i næringsbygg

Ansvarlige

Andreas Krüger Enge, Vegard Hansen, Bente Tornsjø

Serie og -nummer

Notater 2001/59

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for økonomisk statistikk/Seksjon for energi- og industristatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt