Publikasjon

Notater 2001/2

Norwegian economic and environment accounts (NOREEA phase 2) project

2000 final report to Eurostat

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen