Økonomiske analyser, 2/2003

Norske bedrifter bryter miljøreguleringer

Publisert:

Data fra Statens forurensningstilsyn (SFT) indikerer at flertallet av norske bedrifter med utslippstillatelse bryter miljøreguleringene. Til tross for at SFT har mulighet til å påføre slike bedrifter harde sanksjoner, er den vanligste reaksjonsformen bare en advarsel i form av et brev. Ville ikke overholdelsen av miljøreguleringene kunne øke dersom denne typen overtredelser ble straffet hardere? Vi presenterer et par grunner for å sende bedriftene en advarsel før ytterligere straffereaksjoner iverksettes.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt