Notater 2012/33

Underlagsnotat for forvaltningsplanen for Nordsjøen/Skagerrak

Næringer og samfunn i tilknytning til Nordsjøen/Skagerrak - utprøving av muligheter for statistikkproduksjon

Formålet med dette underlagsnotatet er å gi et strukturert faktagrunnlag over samfunnsmessige forhold med relevans for Nordsjøen/Skagerrak: Hva slags virksomhet genererer dette området, hvilken verdiskaping representerer det? Oppgaven var å vurdere hvorvidt eksisterende statistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB) kunne belyse disse problemstillingene. Data skulle sammenstilles i et notat som skulle tjene som underlag for et forvaltningsplanarbeid for Nordsjøen/ Skagerrak, definert som norsk økonomisk sone utenfor grunnlinja sør for 62o nord.

Klima- og forurensningsdirektoratet har finansiert arbeidet med prosjektet.

Om publikasjonen

Tittel

Næringer og samfunn i tilknytning til Nordsjøen/Skagerrak - utprøving av muligheter for statistikkproduksjon. Underlagsnotat for forvaltningsplanen for Nordsjøen/Skagerrak

Ansvarlige

Kristine Kolshus, Svein Homstvedt

Serie og -nummer

Notater 2012/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8382-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8381-9

Antall sider

104

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt