Sosiale og økonomiske studier 068

Naturressurser og miljø

Miljøstatistikk 1988

Fra 1900 til 1985 økte verdens befolkning fra 1,6 til 4,8 milliarder mennesker. I år 2000 vil antallet mennesker på jorden trolig være noe over 6,0 milliarder, og i år 2025 over 8 milliarder (se figur 1.1). Veksten vil først og fremst skje i utviklings-landene, mens folkemengden i industrilandene forventes å stabilisere seg ifølge anslag fra FN (World Population and Policies, Medium Variant, 1982).

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i denne publikasjonen samlet viktige statistiske opplysninger som foreligger om naturressurser og forurensninger i Norge. Publikasjonen inneholder tall både fra SSB's egen statistikk og fra statistikk utarbeidet av andre institusjoner.

Om publikasjonen

Tittel

Miljøstatistikk 1988. Naturressurser og miljø

Ansvarlige

Asbjørn Aaheim, Knut H. Alfsen, Forde Brunvoll, Elisabeth Fadum, Liv Grøtvedt, Ole O. Moss, Erik Næsset, Jens Petter Nilssen, Tyra Hetland, Mona Irene Hansen, Audun Rosland, Erland Røsten, Odd Kristian Selboe, Anne Strandli, Asbjørn Torvanger, Jon Åge Vestøl, Torbjørn Østdahl

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 068

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forurensning og klima

ISBN (trykt)

82-537-2664-3

ISSN

1890-3479

Antall sider

290

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt