Notater 2017/10

Dokumentasjon av statistikken

Miljøøkonomiske virkemidler

Formålet med statistikken er å gi en oversikt over hva vi anser som miljøøkonomiske virkemidler.

Ved å fordele virkemidlene etter hvem som har betalt (på næringer og sektoren husholdninger) viser vi hvem som omfattes av ulike typer miljøøkonomiske virkemidler. I hovedsak benyttes tall for miljøøkonomiske virkemidler til offentlig politikkutforming og forvaltning, forskning, utredning og internasjonal rapportering.

Statistikkgrunnlaget er data fra statsregnskapet, supplert med tall fra egne beregninger. Statistikken ble publisert for første gang i 2014, og omfatter per i dag miljøavgifter.

Disposisjonen i dette dokumentasjonsnotatet er bygget opp rundt SSBs virksomhetsmodell. Siden dette er en relativt ny statistikk presenteres alle de ulike statistikkprosessene. Vi bruker virksomhetsmodellen til dette, da den er et felles referansegrunnlag for den statistikkfaglige produksjonsprosessen og som medvirker til å sikre en standardisert og effektiv statistikkproduksjon av høy kvalitet.

Om publikasjonen

Tittel

Miljøøkonomiske virkemidler. Dokumentasjon av statistikken

Ansvarlig

Trine Heill Braathu

Serie og -nummer

Notater 2017/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9493-8

Antall sider

22

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt