Publikasjon

Notater 2002/3

Methodology work for environmental protection investment and current expenditures in the manufacturing industry

Final report to Eurostat

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen