Rapporter 1998/10

Massebalansen i den makroøkonomiske modellen MSG-EEE

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Massebalansen i den makroøkonomiske modellen MSG-EEE

Ansvarlige

Karin Ibenholt, Henrik Wiig

Serie og -nummer

Rapporter 1998/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Avfall, Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4541-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

49

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt