Rapporter 2000/17

Pilotundersøkelse 1997

Industriens investeringer og utgifter tilknyttet miljøvern

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Industriens investeringer og utgifter tilknyttet miljøvern. Pilotundersøkelse 1997

Ansvarlige

Julie L. Hass, Randi Oklevik Solberg, Trude W. Bersvendsen

Serie og -nummer

Rapporter 2000/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Miljøregnskap

ISBN (trykt)

82-537-4813-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt