Statistiske analyser 123

Indikatorer for bærekraftig utvikling 2011

Statistiske analyser 123 ser på indikatorer som belyser viktige aspekter ved bærekraftig utvikling.

Statistiske analyser 123 ser på indikatorer som belyser viktige aspekter ved bærekraftig utvikling. Disse indikatorene skal gi signaler om hvorvidt nåværende kurs kan opprettholdes på lang sikt eller om den må justeres. De er ment å være et hjelpemiddel for de som skal utforme og følge opp den nasjonale politikken for bærekraftig utvikling.

Resultatene fra publikasjonen viser blant annet at

  • nasjonalformuen per innbygger øker
  • den forventede levealderen er rekordhøy
  • energibruken og klimagassutslippene øker igjen etter en nedgang under finanskrisen
  • den norske bistanden utgjorde over 1 prosent av bruttonasjonalinntekten i 2010

Om publikasjonen

Tittel

Indikatorer for bærekraftig utvikling 2011

Ansvarlige

Frode Brunvoll, Kristine Kolshus

Serie og -nummer

Statistiske analyser 123

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emne

Miljøregnskap

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8142-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8141-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

121

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt