Utvalgte faktorer for mobile utslipp til luft etter kilde. Drivstofforbruk og utslipp per kjørte kilometer for nyere kjøretøyer. 2016

Tilbake til artikkelen

Utvalgte faktorer for mobile utslipp til luft etter kilde. Drivstofforbruk og utslipp per kjørte kilometer for nyere kjøretøyer. 2016
  . Drivstoff-forbruk (g/km) CO2 (g/km) CH4 (g/km) N2O (mg/km) SO2 (mg/km) NOx (g/km) NH3 (mg/km) NMVOC (g/km) CO (g/km) Partikler (mg/km)
Bensin                      
Personbiler Euro 6 44,41 139,00 0,00 0,33 0,44 0,04 38,72 0,08 1,09 1,27
Andre lette kjøretøy Euro 6 51,78 162,07 0,01 0,18 0,51 0,04 38,71 0,10 1,88 2,05
Motorsykler Euro 3 32,70 102,35 0,02 2,00 0,32 0,08 2,00 0,16 1,90 -
Mopeder Euro 2 18,38 57,53 0,22 1,00 0,18 0,06 1,00 0,79 2,77 -
Diesel                      
Personbiler Euro 6 38,61 122,39 0,00 4,38 0,59 0,17 1,00 0,02 0,10 2,12
Andre lette kjøretøy Euro 6 55,47 175,85 0,00 4,38 0,84 0,19 1,00 0,01 0,10 1,69
Tunge kjøretøy Euro 6 336,66 1 067,21 0,00 51,30 5,12 0,40 3,00 0,03 0,14 4,61
Busser Euro 6 269,98 855,83 0,00 37,63 4,10 0,39 3,00 0,03 0,17 4,49

Kontakt