Utvalgte faktorer for mobile utslipp til luft etter kilde. Utslipp per kjørte kilometer. 2016

Tilbake til artikkelen

Utvalgte faktorer for mobile utslipp til luft etter kilde. Utslipp per kjørte kilometer. 2016
  Drivstoffforbruk (g/km) CO2 (g/km) CH4 (mg/km) CO (g/km) N2O(mg/km) NH3 (mg/km) NMVOC (g/km) Nox (g/km) PM (mg/km) SO2 (mg/km)
Bensin                    
Personbiler 49,99 156,47 7,68 1,85 1,64 54,67 0,14 0,16 2,01 0,49
Andre lette kjøretøy 54,53 170,69 14,79 5,70 4,67 47,16 0,28 0,36 4,53 0,53
Tunge kjøretøy 153,79 481,37 44,85 3,61 7,13 3,00 1,31 4,54 0,00 1,51
Motorsykler 27,22 85,20 102,46 5,35 1,61 1,61 0,56 0,11 0,00 0,27
Diesel                    
Personbiler 41,04 130,09 0,56 0,13 4,39 1,00 0,02 0,44 12,13 0,62
Andre lette kjøretøy 57,37 181,85 0,58 0,16 4,37 1,00 0,02 0,63 30,35 0,87
Tunge kjøretøy 317,95 1 007,90 2,85 1,24 38,47 3,00 0,12 3,99 70,17 4,83
Busser 269,84 855,40 1,92 1,20 34,67 3,00 0,08 3,64 45,57 4,10

Kontakt