Halvparten av fritidsbyggene har mindre enn 75 meter til naboen

Publisert:

Det var omtrent 454 000 fritidsbygninger med tilhørende fritidseiendom i 2016. 48 prosent av fritidsbygningene i Norge ligger innenfor tettbygde fritidsbyggområder der det er mindre enn 75 meter avstand mellom bygningene.

De øvrige 52 prosent ligger utenfor tettbygde fritidsbyggområder. Fritidsbygg som ligger innenfor tettbygde fritidsbyggområder, er delt inn etter størrelsesklasser.

Nærmere en fjerdedel av alle fritidsbygninger i tettbygde områder ligger i små fritidsbyggområder som har mellom 5 og 24 fritidsbygg. Bare 9 prosent ligger innenfor mellomstore områder, mens 16 prosent ligger i store områder med 50 eller flere fritidsbygninger. 

Flest fritidsbygninger i Oppland og Buskerud

Oppland og Buskerud topper listen over fylkene med flest fritidsbygg. De to østlandsfylkene har hver en tiendedel av Norges fritidsbygg. Kjente ferieområder som Valdres, Hemsedal, Geilo, Hafjell og Norefjell finner vi her. 

Nordland er fylket med flest enkeltstående fritidsbygninger. I det langstrakte fylket er hele 80 prosent av fritidsbygningene utenfor tettbygde fritidsbyggområder. 

Størst tettbygd fritidsbyggområde rundt Sjusjøen

Det finnes over 13 000 tettbygde fritidsbyggområder med minst 5 bygninger i Norge, og de utgjør til sammen 395 km2. Store fritidsbyggområder, med 50 eller flere fritidsbygninger, utgjør 146 km2, eller 22 prosent av det totale arealet av fritidsbyggområder. Det største området ligger rundt Sjusjøen i Ringsaker kommune (Hedmark) og er på 4,4 km2. Med drøyt 1 900 fritidsbygninger er dette også området som har flest i Norge. 

Oppland og Buskerud ligger også på toppen når vi ser på arealet med fritidsbygninger og tilhørende fritidseiendom, som utgjør henholdsvis 82 km2 og 78 km2. Til sammen er det en fjerdedel av det totale arealet med fritidsbebyggelse i Norge. 

Figur 1. Tettbygde fritidsbyggområder fordelt etter størrelsesgrupper. Landet. Km². 1. januar 2016

Prosent
Enkeltstående fritidsbygg(40%) 260 km² 40
Små fritidsbyggområder (5-24 fritidsbygg)(27%) 179 km² 27
Mellomstore fritidsbyggområder (25-49 fritidsbygg)(11%) 70 km² 11
Store fritidsbyggområder (50 eller flere fritidsbygg)(22%) 146 km² 22

Figur 2

Figur 2. Andel areal av det totale areal av tettbygde fritidsbyggområder. Fylke. 2016. Prosent

 

Kart over konsentrerte fritidsbyggområder. 2016

Kartet viser i utgangspunktet et område ved Hafjell/Sjusjøen. Du kan zoome i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg Fritidsbyggområder i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Your browser does not support iframe. <a href="https://kart.ssb.no/embedded/1c0f3c91-dea7-4f79-afc3-a5b542bfbefd" target="_blank">You can see the content of the frame here</a>

Kontakt