Notater 2004/38

Framskrivninger av organisk avfall for 2001-2020

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Framskrivninger av organisk avfall for 2001-2020

Ansvarlige

Annegrete Bruvoll, Øystein Skullerud

Serie og -nummer

Notater 2004/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Gruppe for energi og miljøøkonomi og Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Avfall

Antall sider

13

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt