Rapporter 1999/32

Framskrivning av avfallsmengder og miljøbelastninger knyttet til sluttbehandling av avfall

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Framskrivning av avfallsmengder og miljøbelastninger knyttet til sluttbehandling av avfall

Ansvarlige

Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt

Serie og -nummer

Rapporter 1999/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Avfall

ISBN (trykt)

82-537-4740-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt