Økonomiske analyser, 6/2002

Fordelingsvirkninger av grønne skatter på transport

Publisert:

Transportmåter som fly og taxi er mer energikrevende og forurensende enn transportmåter som sykkel,buss og moped, ifølge ulike indikatorer. Samtidig etterspørres fly og taxi relativt mer av rike husholdninger og sykkel, buss og moped relativt mer av fattige husholdninger. Dersom prisene på transportformer er lavere enn samfunnets kostnader, er det behov for miljøkorrigerende avgifter, såkalte grønne skatter. Ettersom rike og fattige husholdninger systematisk løser sine transportbehov på ulike måter, har slike grønne skatter fordelingsvirkninger. Miljøskatter på luksusmåter av transport vil ramme rikere husholdninger mer enn fattige, mens miljøskatter på nødvendighetsmåter av transport vil ramme fattige husholdninger mer enn rike. De empiriske indikatorene tyder på at det er mulig både å oppnå mål om bedre miljø og jevnere fordeling ved grønne skatter på transport.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt