Støyplage etter kilde. Fylke. 1999 og 2019. Støyplageindeks SPI

Tilbake til artikkelen

Støyplage etter kilde. Fylke. 1999 og 2019. Støyplageindeks SPI1
  Veitrafikk2 Jernbanetrafikk Luftfart
  19993 2019 1999 2019 1999 2019
1Beregnet etter det nasjonale målet for de som var støyutsatt i 1999.
2Beregnes fra 55 dB(A).
3Forenklet beregning for veitrafikkstøy i 1999.
Hele landet 388 800 372 200 33 800 18 600 29 300 23 100
             
Østfold 23 000 22 100 1 800 1 000 5 100 ..
Akershus 52 300 49 500 6 800 3 800 2 600 2 600
Oslo 85 000 85 400 11 600 5 000 .. ..
Hedmark 9 800 8 900 1 700 1 300 0 ..
Oppland 11 200 10 100 1 200 1 000 0 ..
Buskerud 16 100 15 100 2 900 2 000 .. ..
Vestfold 16 700 15 900 1 300 500 1 200 900
Telemark 11 600 10 900 800 300 .. ..
Aust-Agder 7 500 7 100 100 40 .. ..
Vest-Agder 14 000 13 500 700 400 600 600
Rogaland 42 300 40 700 1 900 900 6 100 5 000
Hordaland 48 800 46 800 300 300 2 900 2 900
Sogn og Fjordane 5 000 4 700 0 0 0 0
Møre og Romsdal 14 300 13 500 0 20 300 400
Sør-Trøndelag 13 400 12 400 1 600 1 200 1 100 1 000
Nord-Trøndelag 5 200 4 500 600 400 1 500 1 600
Nordland 6 000 5 300 500 500 5 100 5 500
Troms 4 000 3 600 0 0 1 500 1 500
Finnmark 2 400 2 300 0 0 1 300 1 000

Kontakt