Antall personer eksponert for ulike støynivåer for den enkelte kilde . Hele landet. 1999, 2005 , 2011 og 2014. Antall personer

Tilbake til artikkelen

Antall personer eksponert for ulike støynivåer for den enkelte kilde . Hele landet. 1999, 2005 , 2011 og 2014. Antall personer1
Støyintervall Veitrafikk Jernbane Luftfart Industri Annen næring
1Jernbane og luftfart refererer til 2006 for 2005.
I alt over 55          
1999 1 215 000 90 300 35 000 21 500 16 800
2005 1 590 900 60 500 27 000 24 100 18 000
2011 1 789 900 76 300 38 400 26 100 21 200
           
2014          
I alt over 55 1 871 700 62 500 43 500 27 400 25 300
70,0 - 47 500 4 300 300 0 100
65,0 - 69,9 138 300 5 600 1 600 600 1 300
60,0 - 64,9 361 000 16 200 8 800 4 700 4 900
55,0 - 59,9 1 324 900 36 300 32 800 22 000 19 000
50,0 - 54,9 .. 67 700 80 800 66 900 56 100
45,0 - 49,9 .. .. .. 51 900 31 800

Kontakt