Støyplage etter kilde. Fylke. 1999 og 2014. Støyplageindeks SPI

Tilbake til artikkelen

Støyplage etter kilde. Fylke. 1999 og 2014. Støyplageindeks SPI1
  Veitrafikk2 Jernbanetrafikk Luftfart
  19993 2014 1999 2014 1999 2014
1Beregnet etter det nasjonale målet for de som var støyutsatt i 1999.
2Beregnes fra 55 dB(A).
3Forenklet beregning for veitrafikkstøy i 1999
Hele landet 388 800 374 000 33 800 17 900 28 900 25 500
             
Østfold 23 000 23 000 1 800 600 5 100 2 700
Akershus 52 300 48 800 6 800 4 200 2 600 2 200
Oslo3 85 000 84 700 11 600 7 000 .. ..
Hedmark 9 800 9 100 1 700 900 0 0
Oppland 11 200 10 300 1 200 600 0 0
Buskerud 16 100 15 100 2 900 1 500 .. ..
Vestfold 16 700 16 000 1 300 200 900 900
Telemark 11 600 11 200 800 200 .. ..
Aust-Agder 7 500 7 000 100 50 .. ..
Vest-Agder 14 000 13 800 700 400 600 600
Rogaland 42 300 41 100 1 900 400 6 200 5 200
Hordaland 48 800 46 900 300 200 2 800 3 000
Sogn og Fjordane 5 000 4 700 0 20 0 15
Møre og Romsdal 14 300 13 500 0 800 300 400
Sør-Trøndelag 13 400 12 600 1 600 400 1 100 1 000
Nord-Trøndelag 5 200 4 700 600 400 1 400 1 500
Nordland 6 000 5 400 500 0 5 100 5 400
Troms 4 000 3 600 0 0 1 500 1 600
Finnmark 2 400 2 400 0 0 1 300 1 100

Kontakt