Notater 2002/36

En vurdering av avfallspolitikkens bidrag til løsning av miljø- og ressursproblemer

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

En vurdering av avfallspolitikkens bidrag til løsning av miljø- og ressursproblemer

Ansvarlige

Annegrete Bruvoll, Torstein Bye

Serie og -nummer

Notater 2002/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen/Gruppe for energi- og miljøøkonomi

Emne

Avfall

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt