Notater 2000/68

Dokumentasjon av data

Dekomponering av endringer i utslipp til luft i Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dekomponering av endringer i utslipp til luft i Norge. Dokumentasjon av data

Ansvarlige

Annegrete Bruvoll, Hege Medin, Ketil Flugsrud

Serie og -nummer

Notater 2000/68

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen/Seksjon for ressurs- og miljøøkonomi

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

19

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt