Publikasjon

Notater 2002/1

Comparisons between two calculation methods

LCA using EPIS-data and input-output analysis using Norway's NAMEA-air data

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen