Publikasjon

Notater 2001/14

CO2 emission estimates for Norway

Methodological difficulties

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen