Notater 2006/50

Metode og resultater

Bygging i strandsona

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bygging i strandsona. Metode og resultater

Ansvarlige

Erik Engelien, Henning Høie, Margrete Steinnes

Serie og -nummer

Notater 2006/50

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Areal

Antall sider

17

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt