Rapporter 2000/8

Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving : resultater og metoder

Bygg- og anleggsavfall

I denne rapporten dokumenteres metoden som er brukt i prosjektet "Etablering av statistikk over bygg- og anleggsavfall" og de resultater som er fremkommet. Resultatene presenteres i detalj, fordelt på avfalls- fraksjoner, aktivitetstype og fylke. Hensikten er å danne utgangspunkt for evaluering av det arbeidet som er gjort og legge et grunnlag for en videreføring av arbeidet.

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bygg- og anleggsavfall. Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving : resultater og metoder

Ansvarlig

Olav Rønningen

Serie og -nummer

Rapporter 2000/8

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Avfall

ISBN (trykt)

82-537-4791-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt