Samfunnsspeilet, 1999/2

Bortkastet tid?

Publisert:

Avfallsmengdene vokser. Vi bretter melkekartonger og legger avisene i egne dunker. Avfallet blir gjenvunnet, og vi føler oss flinke. Men ikke alle miljøforskere er like bekymret over de økende avfallsmengdene. Noen av dem er ikke så begeistret for gjenvinningen heller. De hevder at avfallet ikke er et problem i seg selv, og at gjenvinning heller ikke er noe mål i seg selv. Skadelige utslipp er derimot det største problemet, og vi må rette fokus mot hvordan vi kan unngå dem. Det er ikke opplagt at gjenvinning er det beste tiltaket

Åpne og les artikkelen i PDF (7.5 MB)

Kontakt