Notater 2009/08

Forprosjekt 2008

Bedre statistikk over energibruk og klimautslipp i kommunene

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bedre statistikk over energibruk og klimautslipp i kommunene. Forprosjekt 2008

Ansvarlig

Britta Hoem

Serie og -nummer

Notater 2009/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt