Notater 2009/39

Vurdering av mulige indikatorer

Bærekraftig forbruk

I dette prosjektet, utført på oppdrag fra Miljøverndepartementet, er det gjort en første vurdering av et sett med indikatorer som departementet har foreslått, for temaet bærekraftig forbruk. Temaet, med et definert indikatorsett, er på sikt tenkt å bli inkludert i det nasjonale settet av bærekraftindikatorer.Statistisk sentralbyrå har vurdert indikatorene med tanke på tilgjengelige data, muligheter for internasjonal sammenligning og også muligheter lokale data.

Om publikasjonen

Tittel

Bærekraftig forbruk. Vurdering av mulige indikatorer

Ansvarlig

Frode Brunvoll

Serie og -nummer

Notater 2009/39

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

68

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt