Rapporter 2000/15

Metoder og resultater for plast

Avfallsregnskap for Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Avfallsregnskap for Norge. Metoder og resultater for plast

Ansvarlige

Øystein Skullerud, Svein Erik Stave

Serie og -nummer

Rapporter 2000/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Avfall

ISSN

0806-2056

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt