Rapporter 2001/38

Metoder og resultater for tekstilavfall

Avfallsregnskap for Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Avfallsregnskap for Norge. Metoder og resultater for tekstilavfall

Ansvarlige

Barbara Kupis Frøyen, Øystein Skullerud

Serie og -nummer

Rapporter 2001/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Avfall

ISBN (trykt)

82-537-5005-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

41

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt