Rapporter 1997/12

Prinsipper og metoder : resultater for papir og glass

Avfallsregnskap for Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Avfallsregnskap for Norge. Prinsipper og metoder : resultater for papir og glass

Ansvarlig

Olav Skogesal

Serie og -nummer

Rapporter 1997/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Avfall

ISBN (trykt)

82-537-4424-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt