Rapporter 1998/03

Metoder og resultater for våtorganisk avfall

Avfallsregnskap for Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Avfallsregnskap for Norge. Metoder og resultater for våtorganisk avfall

Ansvarlig

Øystein Skullerud

Serie og -nummer

Rapporter 1998/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Avfall

ISBN (trykt)

82-537-4524-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt