Avfall fra Avinors lufthavner

Tilbake til artikkelen

Avfall fra Avinors lufthavner
  2012 2013 2014 2015 2016
1Er inkludert i total avfallsmengde.
Total avfallsmengde, tonn 12 930 12 712 14 494 13 792 9 745
Sortert avfall, tonn 7 370 7 246 8 407 7 999 4 687
Restavfall, tonn 5 560 5 466 6 087 5 793 5 058
Sorteringsgrad, prosent 57 57 58 58 48
Farlig avfall, tonn1 - - 515 385 285

Kontakt