Innsamlet mengde dekk etter behandlingsmåte. 2016

Tilbake til artikkelen

Innsamlet mengde dekk etter behandlingsmåte. 2016
  Tonn Prosent
I alt 59 275 100,0
Energigjenvinning 31 570 64,3
Materialgjenvinning 14 405 29,3
Baner for skytematter 910 1,9
Dekksider til ensileringsformål 983 3,9
Gjenbruk/eksport 1 227 2,5
Fendere, lekeapparater etc. 383 0,8
Annet (vann/ is, utsorterte metaller og restavfall) 1 716 3,1
Lager -7 523 -12,7

Kontakt