Biler vraket mot pant, etter fylke

Tilbake til artikkelen

Biler vraket mot pant, etter fylke
  I alt Personbiler Varebiler Personbiler (andel av bestanden) Varebiler (andel av bestanden) Personbiler (snittalder ved vraking) Varebiler (snittalder ved vraking)
2008 107 153 98 552 8 601 4,5 2,3 18,7 15,5
2009 94 497 87 137 7 360 3,9 1,9 18,5 14,9
2010 98 662 90 758 7 904 3,9 2,0 18,4 14,9
2011 117 520 107 787 9 733 4,6 2,4 19,2 16,2
2012 117 578 107 373 10 205 4,4 2,4 18,1 15,0
2013 150 905 137 239 13 666 5,5 3,1 18,4 15,4
2014 144 385 130 966 13 419 5,2 3,0 18,5 15,6
2015 135 801 122 566 13 235 4,7 2,9 18,4 15,5
2016 134 881 121 484 13 397 4,6 2,9 18,3 15,3
               
2016              
Østfold 8 875 7 859 1 016 5,3 4,3 17,6 14,7
Akershus 13 477 12 075 1 402 3,7 2,2 17,3 14,1
Oslo 9 374 8 355 1 019 2,9 1,4 17,3 12,8
Hedmark 7 382 6 659 723 5,8 3,4 18,6 15,9
Oppland 6 148 5 557 591 5,0 2,9 19,1 16,7
Buskerud 7 787 7 007 780 4,4 2,7 18,0 15,3
Vestfold 6 991 6 306 685 4,9 3,6 18,1 15,1
Telemark 5 570 5 031 539 5,6 3,4 18,1 15,1
Aust-Agder 3 856 3 440 416 5,7 4,1 18,0 15,3
Vest-Agder 4 874 4 339 535 5,0 3,8 17,9 14,9
Rogaland 11 028 9 846 1 182 4,3 3,4 18,0 15,0
Hordaland 12 169 10 876 1 293 4,7 3,8 17,9 15,0
Sogn og Fjordane 3 390 3 007 383 5,3 3,7 19,2 17,2
Møre og Romsdal 7 362 6 688 674 4,8 3,1 18,9 16,3
Sør-Trøndelag 8 018 7 378 640 4,9 3,1 18,7 15,9
Nord-Trøndelag 4 510 4 199 311 5,6 2,8 19,2 16,6
Nordland 7 617 6 924 693 5,6 3,7 19,7 17,6
Troms Romsa 4 529 4 190 339 5,1 2,6 19,6 17,8
Finnmark Finnmárku 1 891 1 720 171 4,6 2,4 20,4 18,8
Svalbard 33 28 5 2,6 2,0 18,4 14,4

Kontakt